تست ۶ در ۱ تروپیکال

۲۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰ نوار تست برای بررسی شیمیایی آب آکواریوم

محصول برند تروپیکال لهستان